Kvaliteta

Kontinuirana kakovost proizvodov, proizvodnih procesov, in poslovanja predstavlja temelj poslovne filozofije in uspeha STUDEN Holdinga.

Oddelek za upravljanje kakovosti je odgovoren za sistematično standardizacijo in upravljanje vseh vidikov kakovosti in poslovnih procesov širom STUDEN Holdinga, pri čemer se zagotovi, da se vsi sprejeti ukrepi gibljejo v skladu z zahtevanimi standardi.

Zadovoljstvo in zahteve naših kupcev, delničarjev in zaposlenih je izrednega pomena, zato se STUDEN Holding osredotoča na komunikacijo tekom vsakega koraka delovnega procesa s ciljem izpolnjevanja vseh pričakovanj in stalnega izboljševanja učinkovitosti.

Cilj upravljanja kakovosti je implementacija, vzdrževanje in razvoj sistemov vodenja, ki temeljijo na osnovi standarda ISO 9001:2008 in HACCP norme.