Mediji

Oddelek korporativnega komuniciranja STUDEN Holdinga se neprestano ukvarja z razvojem in izboljšavo notranje in zunanje komunikacije naših poslovnih skupin. Glede na to, da je informiranost osnova dobrega poslovnega modela, našo korporativno prednost omogoča obveščevanje in izobraževanje zaposlenih v smislu vseh dejavnosti poslovne skupine.

Oddelek korporativnega komuniciranja je odgovorno za odnose z javnostjo, s tem načinom dosegamo neposredno komunikacijo z mediji. Obveščanja o delu STUDEN Holdinga, novicami podjetja, napovedjo dogodkov in javnih nastopov predstavljamo aktivno, zahtevane informacije pa nudimo dostopne. Korporativno komuniciranje Holdinga ustvarja prepoznavnost naših blagovnih znamk in usklajuje naše delo s sodobnimi načeli komuniciranja.

Nataša Pucar

Corporate communications director


natasa.pucar@sco-group.com