Mediji

Sektor korporativnega komuniciranja STUDEN Holdinga se neprestano ukvarja z razvojem in izboljšavo notranje in zunanje komunikacije naših poslovnih skupin, s ciljem ustvarjanja večje prepoznavnosti naših blagovnih znamk. Zavedamo se, da je celovita informiranost in komunikacija z deležniki osnova vsakega poslovnega uspeha.

Sektor korporativnega komuniciranja je odgovoren za odnose z javnostjo in komunikacijo z mediji za obe poslovni skupini, ki delujeta pod okriljem STUDEN Holdinga.

Nataša Pucar

Corporate communications director


natasa.pucar@sco-group.com