Poslovanje Holdinga se deli na naslednje poslovne skupine:

Skupina AGRANA-STUDEN

Skupina AGRANA-STUDEN je odgovorna za trgovanje, predelavo in distribucijo sladkorja in sladil v vseh oblikah.

Trenutno ima deset operativnih družb, ki med seboj tesno sodelujejo pri ekonomični nabavi surovin različnega porekla, iz vseh delov sveta, predelavi surovega sladkorja v bel kristalni sladkor in distribuciji končnih proizvodov proizvajalcem hrane in pijače ter trgovskim verigam (trgovina na drobno in na debelo).

Skupina BIMAL

Skupino BIMAL sestavlja pet operativnih družb. S svojimi proizvodnimi, storitvenimi, trgovskimi in distribucijskimi podjetji Skupina BIMAL opravlja vse vrste dejavnosti v industriji predelave olja, začenši s predelavo oljaric, proizvodnjo in prometom surovega olja ter proteinskih polproizvodov, trgovino z žiti, s proizvodnjo in prodajo končnih proizvodov oziroma jedilnih olj, kot tudi zagotavljanjem uslug skladiščenja in storitev poslovnega parka.