Poslovanje Holdinga se deli na naslednje poslovne skupine:

AGRANA-STUDEN Skupina

AGRANA-STUDEN Skupina je odgovorna za trgovanje, predelavo in distribucijo sladkorja in sladil v vseh oblikah.

Trenutno ima deset operativnih družb, ki med seboj tesno sodelujejo pri ekonomični nabavi surovin različnega porekla iz vseh delov sveta, predelavi surovega sladkorja v bel kristalni sladkor in distribuciji končnih proizvodov glede na zahteve proizvajalcev hrane in pijače ter trgovine na debelo in drobno.

BIMAL Skupina

BIMAL Skupino oljaric in žitaric sestavljajo pet operativne družbe. S svojo proizvodnjo, trgovino, storitvami in distribucijskimi podjetji, BIMAL Skupina opravlja vse dejavnosti, začenši s predelavo oljaric, proizvodnjo in prometom surovega olja ter proteinskih tropin, trgovino z žitaricami in končno s proizvodnjo in prodajo končnih proizvodov oziroma jedilnih olj, kot tudi zagotavljanjem uslug skladiščenja in storitev poslovnega parka.