Varstvo okolja

Ravnanje z okoljem in preprečevanje okoljskih tveganj je ena izmed glavnih prednostnih nalog družbe. V okviru celostne skupine trajnostni razvoj predstavlja strateško usmeritev, ki ji STUDEN Holding posveča posebno pozornost.

Določamo splošne in posamične cilje varstva okolja, ki jih neprestano izboljšujemo, s ciljem preprečevanja nevarnosti za okolje in zmanjšanja teh na najnižjo možno raven.