Varstvo okolja

Ravnanje z okoljem je ena glavnih prednostnih nalog STUDEN Holdinga. Varstvo okolja in trajnostni razvoj so med najbolj negovanimi vrednostmi.

 

Nenehno in sistematično izvajamo politiko trajnostnega razvoja, kot tudi dejavnosti, opredeljene v okviru varstva okolja.

Določamo splošne in posamične cilje varstva okolja in jih neprestano izboljšujemo s ciljem preprečevanja nevarnosti za okolje in zmanjšanja le teh na najnižjo možno raven.