Varstvo okolja

Ravnanje z okoljem in preprečevanje okoljskih tveganj je ena izmed glavnih prednostnih nalog družbe. V okviru celostne skupine, trajnostni razvoj predstavlja strateško usmeritev, ki ji STUDEN Holding posveča posebno pozornost.

 

Določamo splošne in posamične cilje varstva okolja in jih neprestano izboljšujemo, vse s ciljem preprečevanja nevarnosti za okolje in zmanjšanja le teh na najnižjo možno raven.