Mediji

Odeljenje Korporativnih komunikacija STUDEN Holdinga neprestano radi na razvoju i unapređenju interne i eksterne komunikacije naše poslovne grupe. Budući da je informisanost osnova dobrog poslovnog modela, našu korporativnu prednost čini obaveštenost i edukacija zaposlenih po pitanju svih aktivnosti poslovne grupe.

Odeljenje Korporativnih komunikacija zaduženo je za odnose sa javnošću i na taj način ostvarujemo direktnu komunikaciju sa medijima. Obaveštenja o radu STUDEN Holdinga, kompanijskim vestima, najavama događaja i javnim nastupima aktivno prezentujemo, a tražene informacije činimo dostupnim. Korporativne komunikacije Holdinga kreiraju prepoznatljivost naših brendova, te usklađuju naš rad sa savremenim komunikacijskim principima.

 

Nataša Pucar

Corporate communications director


natasa.pucar@sco-group.com