Mediji

Odjel Korporativnih komunikacija STUDEN Holdinga neprestano radi na razvoju i unapređenju interne i eksterne komunikacije naše poslovne grupe. Budući da je informiranost temelj dobrog poslovnog modela, našu korporativnu prednost čini obaviještenost i edukacija zaposlenih po pitanju svih aktivnosti poslovne grupe.

Odjel Korporativnih komunikacija zadužen je za odnose sa javnošću i na taj način ostvarujemo direktnu komunikaciju sa medijima. Obavijesti o radu STUDEN Holdinga, kompanijskim vijestima, najavama događaja i javnim nastupima aktivno prezentiramo, a tražene informacije činimo dostupnim. Korporativne komunikacije Holdinga kreiraju prepoznatljivost naših brendova, te usklađuju naš rad sa suvremenim komunikacijskim principima.

 

Nataša Pucar

Corporate communications director


natasa.pucar@sco-group.com