BIMAL Skupino (oljarice in žitarice) sestavljajo pet poslovne družbe. S svojimi proizvodnimi, prodajnimi in storitvenimi podjetji, BIMAL Skupina opravlja vse dejavnosti, začenši s predelavo oljaric in žitaric, proizvodnjo in prometom surovog olja in proteinskih tropin, trgovino z žitaricami in izdelki, ter končno s proizvodnjo in prodajo končnih proizvodov oziroma jedilnih olj, kot tudi zagotavljanjem uslug skladiščenja in nudenja storitev poslovnega parka.

 

BIMAL Skupina ima svoj sedež v Brčkem. Poleg domačega trga Bosne in Hercegovine, na trgih, kjer BIMAL Skupina tudi še posluje in trguje, so še države zahodnega Balkana, Srbija, Makedonija, Albanija in Kosovo, države Evropske unije oziroma Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Italija in Madžarska ter na trgih v razvoju na Bližnjem Vzhodu.

Naše proizvode na trgu prodajamo predvsem preko AGRAGOLD, STUDEN-AGRANA distribucijskih podjetij ali preko neposrednega stika s končnimi potrošniki.

Zaradi posebnega značaja srbskega trga, ki je širši segment našega poslovanja, na tem trgu nadzorujemo direktno preko odvisne družbe BIMAL Trading, s sedežem v Beogradu. BIMAL Trading zagotavlja podporo pri nabavi surovin, kot tudi pri prodaji proizvodov na srbskem trgu.

Poleg navedenega smo v zadnjih nekaj letih začeli vse več pozornosti namenjati novim trgom na Bližnjem Vzhodu, kjer delujemo skozi STUDEN MIDDLE EAST DMCC družbo s sedežem v Dubaju (www.studen-global.com).

 

www.bimaldd.com