Skupino BIMAL sestavlja pet operativnih družb. S svojimi proizvodnimi, storitvenimi, trgovskimi in distribucijskimi podjetji Skupina BIMAL opravlja vse vrste dejavnosti v industriji predelave olja, začenši s predelavo oljaric, proizvodnjo in prometom surovega olja ter proteinskih polproizvodov, trgovino z žiti, s proizvodnjo in prodajo končnih proizvodov oziroma jedilnih olj, kot tudi zagotavljanjem uslug skladiščenja in storitev poslovnega parka.

 

Skupina BIMAL ima svoj sedež v Brčkem (Bosna in Hercegovina). Poleg domačega trga Bosne in Hercegovine Skupina BIMAL posluje tudi v regiji zahodnega Balkana (Srbija, Makedonija, Albanija in Kosovo), državah Evropske unije (Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Italija in Madžarska) ter na Bližnjem vzhodu. Poleg navedenih trgov Skupina BIMAL uspešno razvija tudi bolj oddaljene trge, kot sta na primer Kitajska in Malezija.

Skupina svoje proizvode distribuira predvsem preko povezanih distribucijskih podjetij AGRAGOLD in STUDEN-AGRANA ali pa jih prodaja neposredno končnim kupcem. Na trgih Bližnjega vzhoda delujemo preko povezane družbe STUDEN MIDDLE EAST DMCC, s sedežem v Dubaju (www.studen-global.com).

Zaradi tržnih specifik srbskega trga, ki za naše poslovanje predstavlja pomemben segment, na tem trgu delujemo neposredno preko odvisne družbe BIMAL Trading, s sedežem v Beogradu. BIMAL Trading zagotavlja podporo celotni skupini BIMAL pri nabavi surovin, kot tudi pri prodaji proizvodov na lokalnem trgu.

 

www.bimal-group.com