Organizaciona struktura BIMAL Grupe

 

TRGOVINA

BIMAL Trading d.o.o.
Beograd – Srbija

PROIZVODNJA

BIMAL d.d.
Brčko – BiH

BIMAL SUNCE d.o.o.
Sombor – Srbija

USLUGE

ŽITOPROMET d.d.
Brčko – BiH

BIMAL Agri d.o.o.
Bečej – Srbija

BIMAL Invest d.o.o.
Beograd – Srbija