Ljudski resursi

STUDEN Holding je značajan, ali prije svega siguran poslodavac, koji osigurava posao za stotine ljudi, a koji je u stalnoj potrazi za perspektivnim i visokokvalitetnim kadrom.

Imajući u vidu da ključ uspjeha kompanije leži u njenim zaposlenicima, tražimo da se pronađu kandidati koji dijele ambiciju biti uspješni u svom području rada.

Rad u STUDEN Holdingu znači ulaganje u sebe i u svoju profesionalnu budućnost. Postanite dio pobjedničkog tima!

Kako biste poslali Vašu poruku molimo Vas da prihvatite izjavu o Zaštiti ličnih podataka.
Garantujemo da ćemo Vaše podatke obraditi u skladu sa uslovima Zaštitite ličnih podataka i da ćemo ih koristiti samo u svrhu koja je navedena u izjavi o zaštite podataka.