STUDEN Grupa predstavila ulaganja u vrednosti od 500 miliona KM

Datum: 24.06.2019.

Brčko, 24.06.2019 – Najveći investitor u prehrambenu industriju Bosne i Hercegovine, i najveći strani investitor u Brčko distrikt, STUDEN Grupa, predstavila je danas poslovnu inicijativu u vrednosti od 500 miliona KM koja će omogućiti potpuni rast i razvoj poslovnog ambijenta u Brčkom i kvaliteta života građana distrikta ali i cele regije.

U saradnji sa gradonačelnikom Brčko distrikta BiH, predsednikom Skupštine i Privrednom komorom, STUDEN Grupa je održala prezentaciju pod nazivom „Poslovna inicijativa za sveobuhvatno poboljšanje poslovnog ambijenta i standarda života u Brčko distriktu BiH”. Osvrćući se na ulaganja i privredna kretanja u svetu, ali i zemlji tokom poslednje dve decenije, predstavljeni su potencijali i prostor za vraćanje Brčko distrikta na kartu atraktivnih poslovnih lokacija sa bogatim sadržajem.

„Ovako značajna poslovna inicijativa, koja predviđa više od 4.000 radnih mesta i ulaganje od 500 miliona KM moguća je samo uz međusobnu podršku i saradnju sa nadležnim institucijama, koja je na kraju i ključna za ovakve projekte. Investicijska privlačnost se neizostavno svodi na jednostavnu i efikasnu saradnju stanih i domaćih investitora sa funkcionalnim sistemom i stabilnim okruženjem koje omogućava brzu realizaciju poslova“ rekao je predsednik Uprave STUDEN Grupe Ilija Studen.

Na prezentaciji su predstavljeni načini kako da visokokvalitetni proizvodi i usluge nađu svoje mesto u potencijalu koje Brčko distrikt poseduje, a obuhvaćeni su biznis planovi u domenu turizma, poljoprivredne proizvodnje, zabave, infrastrukture, te procesne industrije i logistike.

Gradonačenlnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić i predsednik Skupštine Esed Kadrić izrazili su pozitivno raspoloženje i obavezali se na maksimalnu saradnju sa institucionalne strane kako bi se investiciona klima u Brčkom popravila, a predstavljeni projekti ubrzo zaživeli.