Poslovanje Holdinga se dijeli na sljedeće poslovne grupe:

AGRANA-STUDEN Grupa

AGRANA-STUDEN Grupa je odgovorna za trgovinu, preradu i distribuciju šećera i zaslađivača u svim oblicima i formama.

Trenutno ima deset operativnih kompanija koje rade u bliskoj suradnji kako bi se ekonomično nabavile sirovine različitog podrijetla iz svih dijelova svijeta, preradio sirovi šećer u bijeli kristalni šećer, i distribuirao konačni proizvod prema zahtjevima proizvođača hrane i pića, veleprodaje i maloprodaje.

BIMAL Grupa

BIMAL Grupa uljarica i žitarica se sastoji od pet operativnih kompanija. Sa svojom proizvodnjom, prometom, uslugama i distributivnim kompanijama, BIMAL Grupa obavlja sve poslove počevši od prerade uljarica, proizvodnje i prometa sirovih ulja i proteinske sačme, trgovine žitaricama i završno s proizvodnjom i trgovinom gotovih proizvoda, odnosno jestivih ulja, kao i pružanje usluga skladištenja i usluga biznis parka.