2022

2022

30 godina poslovanja STUDEN & CO Holdinga

2021

2021

Akvizicija fabrike stočne hrane BEČEJKA d.o.o. u Bečeju.

2020

2019

Preuzimanje fabrike za proizvodnju jestivog ulja NOVO SUNCE u Somboru.

2017

2017

Osnivanje AGRANA-STUDEN KOSOVO L.L.C. Preuzimanje pakirnog i logističkog centra te silosa u Ormožu, i formiranje AGRAGOLD Business Unit Ormož, Slovenija. Osnivanje BIMAL Invest, Beograd, Srbija.

2016

2016

Prodaja poslova sa mineralnim uljem sa daljim fokusom na razvoj agrobiznisa.

2015

2015

Osnivanje firme BIMAL Agri d.o.o. Bečej.

2014

2014

Osnivanje distributivne kompanije AGRANA – STUDEN Albanija Sh.p.k.

2013

2013

Osnivanje BIMAL Trading d.o.o. Beograd. Redizajniran BIMAL brend. Osnivanje STUDEN & CO Sh.p.k. Albanija. Sprovođenje ISCC standarda (Međunarodna sertifikacija održivosti ugljenika) u fabrici BIMAL d.d. Brčko.

2012

2012

Novi brend jestivih ulja – SOLIA, lansiran na tržište. AGRAGOLD šećer redizajniran u novom i atraktivnom pakovanju. STUDEN Holding proslavlja 20 godina postojanja. BIMAL primjenjuje Halal standard. Međunarodni standardi za hranu sprovedeni u STUDEN-AGRANA Rafineriji šećera sa uspjehom od 96,38% i u BIMAL-u sa uspjehom od 98.51%.

2011

2011

Osnivanje prve firme STUDEN Middle East DMCC Dubai, ARE.

2010

2010

Akvizicija kompanije MINGOS COFFEE d.o.o. Gradačac.

2009

2009

Akvizicija kompanije preduzeća ŽITOPROMET d.d. Brčko.

2008

2008

Osnivanje STUDEN & CO Logistika d.o.o. za trgovinu i transport, Brčko.

2007

2007

Preuzimanje većinskog udjela u kompaniji AGROGORICA, Nova Gorica.

2006

2006

Osnivanje AGRAGOLD kompanije Beograd. Osnivanje AGRANA-STUDEN Beteiligungs Ges.m.b.H. kompanije u Beču. Joint venture AGRANA Grupe i STUDEN Holdinga, STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera d.o.o. Brčko. Osnivanje AGRAGOLD d.o.o.el. Preduzeće Skoplje, Makedonija.

2005

2005

Osnivanje STUDEN & CO Ltd. u Sao Paulu, Brazil.

2004

2004

Osnivanje distributivne kompanije AGRAGOLD Ljubljana.

2003

2003

Integracija distributivne kompanije CEROL Brčko.

2002

2002

Osnivanje STUDEN & CO AREX distributivne kompanije u Gradačcu. Osnivanje distributivne kompanije AGRAGOLD Brčko. Joint venture sa VFI i osnivanje zajedničke kompanije Seed Oil Holdings sa sjedištem u Beču. Preuzimanje većinskog dijela fabrike BIMAL u Brčkom od strane Seed Oil Holdings. Osnivanje AGRAGOLD distributivne kompanije u Zagrebu.

2001

2001

Integracija AREX distributivne kompanije iz BiH i uspostavljanje SCO AREX Holding kompanije sa sjedištem u Beču. Prodaja Intertechnik i Handel kompanije u Pragu, Republika Češka.

2000

2000

Otvaranje STUDEN & CO Beograd.

1999

1999

Osnivanje STUDEN & CO kompanije sa sjedištem u Beču.

1998

1998

Početak bliske saradnje sa VFI (Vereinigte Fettwarenindustrie) iz Welsa, Austrija.

1997

1997

Preuzimanje Intertechnik & Handel kompanije u Pragu, Republika Češka.

1996

1996

AGRAGOLD brend registracija.

1995

1995

Osnivanje STUDEN & CO d.o.o. kompanije u Zagrebu.

1994

1994

Osnivanje STUDEN & CO d.o.o. kompanije u Ljubljani.

1993

1993

Početak izvoza šećera iz Austrije i početak saradnje sa AGRANOM. Potpisan ugovor sa američkom kompanijom Fenner.

1992

1992

Osnivanje prve firme STUDEN & CO Ges.m.b.H. u Beču.