Rafinerija šećera STUDEN-AGRANA je osnovana 2006. godine u Brčkom sa ciljem obezbjeđivanja stalnog snabdijevanja visokokvalitetnim šećerom za tržište jugoistočne Europe. Rafinerija prerađuje sirovi šećer od šećerne trske u najfiniji bijeli kristalni šećer sa kapacitetom od 180.000 mt godišnje. Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti želimo zaposliti stručne, odgovorne i motivisane osobe za radno mjesto „Tehnološki radnik u kotlovnici“, „Tehnološki radnik u rafineriji“ i „Radnik u pakirnici“ sa sjedištem u Brčkom. Ukoliko želite postati dio uspješnog tima, a ispunjavate dole navedene uslove, pozivamo vas da se prijavite.

TEHNOLOŠKI RADNIK U KOTLOVNICI

Opis poslova:
• Pomaže operaterima na vođenju kotla i pripremi kotlovske vode prilikom redovnih poslova i doziranja hemikalija u procesu;
• Učestvuje u tehnološkom remontu postrojenja;
• Vrši redovan obilazak vanjskog dijela pogona i vrši zamjenu kontejnera;
• Pomaže kotlovničaru u kontroli brojila vode i popunjavanju tablica u programu;
• Pomaže operaterima pri uzimanju uzoraka i vršenju hemijskih analiza u laboratoriji;
• Brine se o sigurnosti hrane i sigurnosti pogona.

Uslovi:
• III ili IV stepen stručne spreme (KV ili SSS) mašinskog, elektro, ili tehnološkog smjera;
• Minimalno 2 godine radnog iskustva u procesnoj industriji;
• Položen stručni ispit za vozača viljuškara i utovarivača;
• Poznavanje rada na računaru;
• Vozačka dozvola B kategorije.

TEHNOLOŠKI RADNIK U RAFINERIJI

Opis poslova:
• Pomaže manipulantu prilikom redovnih poslova manipulacije i doziranja hemikalija u procesu rafinacije;
• Učestvuje u tehnološkom remontu postrojenja;
• Utovara melasu i zaprima hemikalije iz skladišta;
• Pomaže manipulantu u ispunjavanju obrazaca;
• Pomaže operaterima pri uzimanju uzoraka i vršenju hemijskih analiza u laboratoriji;
• Brine se o sigurnosti hrane i sigurnosti pogona.

Uslovi:
• III ili IV stepen stručne spreme (KV ili SSS) mašinskog, elektro, ili tehnološkog smjera;
• Minimalno 2 godine radnog iskustva u procesnoj industriji;
• Položen stručni ispit za vozača viljuškara i utovarivača;
• Poznavanje rada na računaru;
• Vozačka dozvola B kategorije.

RADNIK U PAKIRNICI

Opis poslova:
• Kontroliše i podešava parametre na mašinama za pakovanje i na drugoj opremi u Pakirnom centru u skladu sa uputstvima za upotrebu i instrukcijama za mašine;
• Obavlja manje popravke i održava mašine za pakovanje i drugu opremu u funkcionalnom stanju;
• Redovno čisti mašine, opremu i radni prostor u Pakirnom centru;
• Redovno kontroliše da li je finalni proizvod u skladu sa specifikacijom proizvoda;
• Kontroliše cjelokupni proces dopreme i pakovanja u cilju minimizacije bilo koje vrste gubitaka

Uslovi:
• III ili IV stepen stručne spreme (KV ili SSS) mašinskog, elektro, ili tehnološkog smjera;
• Položen stručni ispit za vozača viljuškara;

Poželjne osobine koje kandidati trebaju da posjeduju:
• Spremnost na timski rad;
• Težnja ka kolegijalnosti i pozitivnoj komunikaciji u radnoj sredini;
• Samostalnost, samoinicijativnost i sistematičan pristup radu;

Šta nudimo:
• Rad u dinamičnom okruženju;
• Mogućnost profesinalnog razvoja;
• Saradnja puna izazova.

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste za poziciju molimo da nam biografiju dostavite na email adresu: career@sco-group.com, sa napomenom za koje se radno mjesto prijavljujete.

Rok za slanje prijava je 21.03.2020. godine. Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavješteni u roku od 3-7 dana od zatvaranja konkursa.